FL - Form 2 High Temp Resin Cartridge

​מתאים למדפסת Form1 ולמדפסת Form2
מתאים להדפסה ברזולוציה של 100, 50 , 25 מיקרון

מק"ט: F2-HTAM-01

1,170 כולל מע"מ

   חומר ההדפסה High Temp עמיד בטמפרטורה של עד 289 מעלות סלציוס ובעל ה-  HDT @ 0.45 MPa  הגבוה ביותר מבין חומרי ההדפסה בתעשיית התלת מימד.

החומר מצוין ליישומים סופיים האמורים לעמוד בחום גבוה.
החומר יכול לשמש גם ליציקות ועיצוב תבניות:


אבי טיפוס לתבניות
אביזרים עמידים לחום

חלקים להעברת נוזלים ואויר חם
בדיקות חלקים בתנאי סביבה קיצוניים

sdfsd