FL - Form 2 Dental Model Resin Cartridge (V2)

מתאים להדפסה במדפסות  FORM 2
1 ליטר

מק"ט: RS-F2-DMBE-02

1,170 כולל מע"מ

Dental Model הוא חומר בעל איכות ודיוק גבוהים מאוד.
החומר משמש ליצירת מודלים לכתרים וגשרים עם שבלונות הניתנות להסרה.

רזולוציית הדפסה הינה של 25, 50 או 100 מיקרון. בהדפסה ברזולוציה של 25 מיקרון רמת דיוק הגבולות ונקודות המגע הם של עד 35 מיקרון בהשוואה למודל הדיגיטאלי.

השבלונות ניתנות להסרה ובעלות התאמה גבוהה. משטח הגימור חלק, בצבע גבס מט המאפשר בקלות לעבור ממודל אנאלוגי למודל דיגיטאלי לייצור.

 

מחקרי דיוק והתאמה של החומר Dental Model מצאו שהשוליים, משטחי התבניות ונקודות המגע היו ברמת דיוק של 35 מיקרון + מהמודל הדיגיטאלי ב – 80% מהמקרים כשהמודל הודפס ברזולוצית הדפסה של 25 מיקרון

רמת הדיוק הכללית לרוחב כל המודל נמצאה בטווח של 100 מיקרון + ב – 80% מהמקרים כשהמודל הודפס ברזולוצית הדפסה של 25 מיקרון או 50 מיקרון

sdfsd