FL - Castable Wax Resin Cartridge

פוטופולימר המכיל 20% wax ליציקות אמינות עם 0 שאריות אפר ושריפה נקייה.

משמש ליצירת מוצרים מורכבים ומספק פני שטח חלקים המאפיינים את מדפסות ה – SLA

חלקים מודפסים יכולים לשמש לאב טיפוס לבדיקת ניסיון או למוצר סופי בתהליך היציקה.

תומך ברזולוציות הדפסה של 25 או 50 מיקרון

מכיל: 1 ליטר

מק"ט: RS-F2-CWPU-01

1,521 כולל מע"מ

פוטופולימר המכיל 20% wax ליציקות אמינות עם 0 שאריות אפר ושריפה נקייה.

משמש ליצירת מוצרים מורכבים ומספק פני שטח חלקים המאפיינים את מדפסות ה – SLA

חלקים מודפסים יכולים לשמש לאב טיפוס לבדיקת ניסיון או למוצר סופי בתהליך היציקה.

תומך ברזולוציות הדפסה של 25 או 50 מיקרון