Formlabs Resin: High Temp

מיועד לשימוש במדפסות FORM 2  ו- FORM 3 

** במדפסת FORM 2 מומלץ להשתמש במגש: FORM 2 Resin Tank LT

 

נפח מחסנית: 1 ליטר


מק"ט: RS-F2-HTAM-02

1170 כולל מע"מ

מוצרים קשורים:


  • עמידות תרמית גבוהה מאוד
  • מקדם התפשטות תרמית נמוך 
  • עמידות כימית טובה
  • פריך
  •  

יישומים

  • מעברי אוויר חם 
  • תושבות עמידות בחום 
  • תבניות הזרקה בלחץ נמוך לסדרות קטנות 

פרמטר בדיקה

תקן בדיקה

הקשייה ב UV

הקשיה ב UV+ טיפול תרמי

חוזק למתיחה

ASTM D638

58.3[MPa]

51.1[MPa]

מודול אלסטיות

ASTM D638

2.75[GPa]

2.75[GPa]

התארכות עד לשבר

ASTM D638

3.3%

2.4%

חוזק לכפיפה

ASTM D790

94.5[MPa]

93.8[MPa]

מודול אלסטיות לכפיפה

ASTM C790

2.62[MPa]

2.62[MPa]

ספיגת אנרגיה בנגיפה

ASTM D256

18.2[J/m]

24.2[J/m]

עמידות תרמית

ASTM D648

99[°C]@1.8[MPa]
142[°C]@0.45[MPa]

101[°C]@1.8[MPa]
238[°C]@0.45[MPa]

מקדם התפשטות תרמי

ASTM E831-13

79.6[um/m/°C]

74.0[um/m/°C]

גובה שכבה

 

25/50/100[um]